URBAN.AZ
URBAN.AZ

Telegram Banner

GÖYDƏ GÖY-GÖYƏRTİ GÖYƏRDİ / Pablik-art festivalı

26 июня 2015 / 21:00 – 26 июля 2015 / 0:00

Yarat! Contemporary Art Space

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı tərəfindən hazırlanan “Səmadan bir damla” Bakıda keçirilən 3-cü pablik-art festivalıdır. Festival 13 iyun – 5 oktyabr 2015-ci il müddətində keçiriləcək.

Fərhad Fərzəliyev – 26 iyun, saat 21:00-da
28 May metrostansiyasının çıxışı

“GÖYDƏ GÖY-GÖYƏRTİ GÖYƏRDİ”(Green Grass in the Sky Turned Blue, 2015) adlı neon işıqlı bilbord layihəsinin adı dil və lirika zərrələri ilə oynayan poetik bir yanıltmacdır. Reklam mətnlərinin dilini yamsılayaraq, neonla yazılmış sözlərdə eyni sait səslərin dəfələrlə təkrarlanması vasitəsilə Fərzəliyev ictimaiyyət qarşısına çıxarılan reklam şüarlarının bəzən necə mənasız mətn, dil və alliterasiya ilə hazırlandığını araşdırır. Yerlə göy arasındakı əlaqəni tərs çevirərək, rəssam tamaşaçıları həm məntiq, həm dilçilik baxımından dolaşdırmaq, hər gün gözümüzə batan reklam yazılarına yumoristik şərhlə yanaşmaq istəyir.

http://www.yarat.az/en/visit/whats-on/overview/a-drop-of-sky-3rd-baku-public-art-festival
________________
Commissioned by YARAT Contemporary Arts Space, A Drop of Sky is the 3rd Public Art Festival in Baku and will run 13 June - 5 October 2015

Farhad Farzaliyev, 26 June, 9 pm
opposite of 28 May metro station

GÖYDƏ GÖY GÖYƏRTİ GÖYƏRDİ/ Green Grass in the Sky Turned Blue (2015) is a billboard that presents a poetic tongue twister that toys with language and lyricism. By reversing the commonality between the ground and the sky the artist intentionally attempts to confuse viewers both logically and linguistically and provides a humorous commentary on everyday commercialism and semiotics. By re-appropriating the language of commercial advertising through the repetitive of the use of the same consonants in multiple neon words Farzaliyev seeks to probe a deeper understanding of what the public consume on a daily basis and how this processed through text, language and alliteration.

________________
III Бакинский Паблик-арт фестиваль искусств "Капля с неба", организованный Пространством современного искусства YARAT, пройдёт с 13 июня по 5 октября 2015 года.

Фархад Фарзалиев – 26 июня, 9 вечера
выход станции метро 28-го мая

GÖYDƏ GÖY-GÖYƏRTİ GÖYƏRDİ (2015) / Green Grass in the Sky Turned Blue (2015) – это билборд, который представляет поэтическую скороговорку, обыгрывающую язык и лиризм. Переворачивая привычные отношения между небом и землёй, художник намеренно пытается запутать зрителя лингвистически и логически. Работа – своего рода юмористический комментарий к всеобщей коммерциализации нашей повседневной жизни и значению знаков в ней. Переиначивая язык коммерческой рекламы, повторяя одни и те же согласные в выведенных неоном словах, Фархад стремиться понять, что такое массовое потребление и как это можно передать через текст, язык и аллитерацию.


Отзывы